FarmLand
Xarxa Internacional de Paisatges Agrícoles, Heterogeneïtat, Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics

El projecte FarmLand és un projecte d’investigació que reuneix grups de França, Alemanya, Gran Bretanya, Espanya i Canadà per tal d’examinar el rol de l’heterogeneïtat del paisatge agrícola en la biodiversitat i els serveis ecosistèmics en els sistemes agrícoles. Aquest projecte té una durada de tres anys i està finançat per ERA-Net BiodivERsA, conjuntament amb diversos fundadors nacionals, parteix de la convocatòria BiodivERsA 2011 per propostes de recerca. Aquest projecte s’executarà des de l’abril de 2012 al març de 2016.

   

   
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés