East Anglia
Descripció

Aquesta regió ocupa 12.000 km2 i es troba al centre de la localitat de Thetford, al Regne Unit. Està dominada per terreny agrícola (cereal d’hivern, colza d’hivern, remolatxa sucrera, faves, cebes, patates, cereal de primavera) boscos secundaris i algunes plantacions extensives.

Grup de recerca

L’estudi d’aquesta regió la duu a terme un equip del British Trust for Ornithology de Thetford dirigit per Gavin Siriwardena, alhora, coordinador del treball de camp in 2012-2013.
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés