Armorique
Descripció

Armorique presenta en el seu paisatge agrícola un gradient que va des de cultius intensius de cereal o blat de moro fins a pastures semi-naturals. Està caracteritzada pels ‘bocage’, pastures delimitades per marges arbustius ben desenvolupats. Al sud de la regió el paisatge és més complex amb mides de parcella al voltant de les 0.8 ha amb marges arbustius densos (115m/ha), mentre que al nord es simplifica amb parcelles de 3.7 ha amb marges arbustius dispersos (44m/ha).
Aquesta regió forma part de la xarxa de recerca ecològica a llarg termini (LTER) francesa, creada pel CNRS, i de la LTER europea (LTER-Europe) i internacional (ILTER). En aquesta regió s’han fet seguiments de l’ús del sòl i de la biodiversitat des de 1990 pel grup ECOBIO (Ecologia, Biodiversitat i Evolució).

Grup de recerca

L’estudi d’aquesta regió la durà a terme el grup ECOBIO de Rennes dirigit per Françoise Burel. Romain Georges és el coordinador de treball de camp el 2012 i 2013. Aquest grup és el responsable del seguiment de caràbids, aranyes i dels experiment de depredació pel conjunt del projecte.
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés