Lleida
Descripció

Localitzada en la Depressió catalana de l’Ebre, aquesta regió pertany a una de les sis àrees pseudo-estepàries més grans de la Península Ibèrica. Es caracteritza per paisatges agrícoles típicament mediterranis, amb baixa pluviometria (300-500 mm) i una gran amplitud tèrmica anual. Comprèn 600 km2 d’explotacions agrícoles extensives dominades pel cereal d’hivern (principalment ordi), i en zones amb més relleu, plantacions d’ametllers i oliveres, i vinyes. Dins la matriu agrícola hi trobem petites taques de vegetació natural, sobretot matollars i alzinars distribuïts irregularment. El paisatge d’aquesta regió és el resultat d’una llarga trajectòria agrícola i és caracteritzada per la mida relativament petita de la majoria de les explotacions.

Grup de recerca

L’estudi d’aquesta regió la conduirà l’equip de l’Àrea de Biodiversitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i estarà dirigit per Lluís Brotons i coordinat per David Giralt durant el període 2013-2014.
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés