WP0 - Selecció dels paisatges
En cada regió, s’han seleccionat aproximadament de 30 a 90 zones o paisatges de 1km2 per representar gradients independents de diversitat de cultius i configuració dels cultius (mida mitjana de les parcelles o longitud dels marges dels cultius). Aquesta selecció es va fer a partir de mapes de cobertes i d’usos del sòl ja existents o per imatges de satèllit. Es va fer servir el mateix protocol en totes les regions per tal de permetre la comparació dels resultats.

Els objectius de la selecció dels paisatges van ser:
1. seleccionar zones agrícoles amb és del 60% de l’àre,a en producció
2. maximitzar en la selecció el rang de variació de les dues variables d’heterogeneïtat (diversitat de cultius i configuració dels cultius)
3. minimitzar els factors de confusió (per exemple la proporció i tipus de cultius, proporció d’hàbitats naturals, correlacions espacials)
4. seleccionar els punts de mostreig més adequats en cada paisatge
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés