El projecte FarmLand
El projecte FarmLand és un projecte d’investigació que reuneix grups de França, Alemanya, Gran Bretanya, Espanya i Canadà per tal d’examinar el rol de l’heterogeneïtat del paisatge agrícola en la biodiversitat i els serveis ecosistèmics en els sistemes agrícoles.

Es compon de 4 Work Packages:

- WP0 - Selection des paysages

- WP1 - Biodiversité

- WP2 - Services Ecosystemiques

- WP3 - Systèmes agricoles
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés