Goettingen
Descripció

La regió d’estudi de Göttingen està situada al sud de la Baixa Saxonia i pertany als dos districtes rurals de Göttingen i Northeim que sumen junts una superfície de 2.380 km2. És una regió amb relleu ondulat al Leine-Weser-Bergland entre les muntanyes de Harz al est i el riu Weser al oest.
Els cinc cultius principals d’aquesta regió són el blat, blat de moro, colza, remolatxa sucrera i pastures. Les pastures representen un 10-20% de la superfície agrícola de cada districte i es gestiona generalment de forma intensiva, però també es poden trobar algunes pastures semi-naturals calcàries. Altres cultius com horta, maduixa i plantacions de fruiters són menys rellevants. La mida mitjana de les explotacions d’aquesta regió és de 62 ha per explotació.
En els darrers anys, els canvis més importants en el paisatge han estat deguts a l’increment dels cultius energètics (especialment blat de moro) que representen aproximadament un 15,6% en la Baixa Saxonia, on l’àrea utilitzada per aquests cultius ha augmentat de 77,000 ha el 2005 a 311,000 ha el 2011.

Grup de recerca

En aquesta regió l’estudi el portarà el grup d’Agroecologia de la universitat de Göttingen dirigit per Teja Tscharntke. El treball de camp el coordina Annika Hass. Aquest grup és el responsable del seguiment de plantes, papallones, sírfids, abelles i dels experiments de pol•linització pel conjunt del projecte.
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés